Skip to content

Davenport

Davenport 的聚合物试验仪器适用于执行精确的聚合物试验。Davenport 提供专业的熔体流动指数测定仪以及 PETPlus 特性粘度试验机
Davenport
Davenport 是 AMETEK Test & Calibration Instruments 的商标。

Davenport 仪器用于测定关键的聚合物参数,包括测量湿敏 PET 聚合物的熔体流动指数、熔体流动速率和特性粘度 (IV)。

Davenport 品牌名下的聚合物试验仪器包括:
- PETPlus 特性粘度试验机